color wheel                 aura soma terapi

Aura-Soma ett fönster till din själ

 

Skapad med kärlek. Uppvaknande genom färg se även @ljusvarelse på Facebook

Aura-Soma är en färgterapi som hjälper oss att vara lysande, vara glad, vara kreativ, att vara lycklig, att hitta hem i oss själva. Ett system av färg-, växt- och kristall energier som hjälper dig att bli den allra bästa versionen av dig själv.

Aura-Soma är ett spännande färgsystem bestående av 116 underbara balansoljor. Genom Aura-Soma kan du använda naturens dynamiska levande energier för att få hjälp på många olika sätt. Aura-Soma kan hjälpa dig att älska dig själv. Den största kraft vi äger är kärleken och om vi förstår hur vi ska acceptera och älska oss själva, innan vi kan acceptera och älska andra, kan vi se stora förändringar i vårt liv. Aura-Soma lösgör spänningar och helar, inte bara vår fysiska kropp utan också känslomässigt, mentalt och själsligt. Vid en Aura-Soma-konsultation väljer Du 4 av 116 olika flaskor med färgat innehåll, vilka färgkombinationer som attraherar Dig  mest det valet styrs av Din intuition och tolkas sedan av mig. Dessa 4 flaskor är en spegelbild av vem du är, vad som du behöver just nu och var du nu befinner dig i den processen och vart du är på väg. Tolkningen kommer att öka din förståelse för dina möjligheter och vilka egenskaper som finns inom dig. Tillsammans kommer vi fram till vilka färger/energier Du kan använda Dig av.

Aura-Soma tar dig med på en resa för att upptäcka

  • Dina individuella gåvor
  • Ditt sanna jag
  • Förbättra dina relationer
  • Uppskatta dig själv och dina talanger
  • Stärka ditt självförtroende
  • Din egen skönhet
  • Uppleva kärlek i ditt liv
  • Syftet med din livsresa

Under en AURA-SOMA läsning tolkar jag innebörden av ditt färgval och hjälper dig att välja en balansolja som är gynnsammast för dig så att du kan börja lösa problem och hela blockeringar.

Olika konsultationer:

Det finns flera olika sätt att arbeta med detta system. Vanligtvis startar man med en 4-vals läsning, där klienten väljer fyra flaskor. Dessa tolkas sedan. Eller en konsultation som visar vad du föds in med detta liv Själstalanger livsläxor gåvor m.m.baserade på; Nummerologi- där ditt namn och födelsdatum räknas om till färg samt astrologi.

aura soma bild 1

 

aurasoma