Crownscopy 1  Hälsoanalys med hjälp av Crownskopi

Crownskopi – nya möjligheter att utvärdera hälsan och effekter av behandlingar.

Alla fysiologiska funktioner i inre organ styrs av energi som cirkulerar i kroppen - energi som produceras av cellerna. Om det finns tillräckligt med energi i de inre organen (cellerna) kan organen utföra sin funkton tillfredsställande. Brist på energi leder till nedsatta funktioner i dom inre organen och kroppsdelarna och kan orsaka hälsoproblem.                        

Både brist på energi och överskott kan leda till hälsoproblem.

I en  Hälsoanalys utvärderas resultatet med hjälp av Crownscopy genom visuell avläsning och utvärdering av kroppens energinivå i dina olika organ och system i kroppen.

I energifördelning kan du bl.a. se andningsvägar, lymfsystem endokrina körtlar, nervsysem. din aura, chakran och biorytm m.m.Crown new pic 300x232

 Crownskopi är en bioelektrografisk metod som är baserad på Kirilian-effekten och Mandel-Voll metoden. Crownskopi-metoden är avsedd för att visuellt avläsa, utvärdera och korrigera energetiska tillstånd i den mänskliga kroppen. Crownskopi består av instrumentet  Crownscope och specialutvecklade datorprogram. Metoden används inom medicin och folkhälsa (idrott och alternativmedicin, healing, kosmetologi, SPA, wellness-industrin och inom psykologin). Ledande vetenskapliga och medicinska institutioner i bl.a. Ryssland, USA, Mexiko, Malaysia, Colombia, Venezuela, Israel, Tyskland, Grekland och Spanien använder metoden i olika studier.

Visuell avläsning och utvärdering av kroppens energitillstånd. Klienten får en fullständig information av hela kroppens fysiologiska och energetiska status som helhet och för varje organ för sig. Det är dessutom möjligt att bedöma status och balans av energetiska center. 

Med Crownskopi Hälsoverktyg kan du även testa vitaminer, oljor, m.m. 

Du har även möjlighet att få testresultatet i din mail.

Pris Crownscopy hälsoanalys 250 kronor.

Crownscopy hälsoanalys i samband med behandling 0 kronor. 

Du kan läsa mer om Crownskopi på http://mr-ab.se/produkter/crownskopi/

Välkommen