tidigare liv      Jag erbjuder dig också Regressionsterapi/Tidigare liv, där du med mig som vägledare på ett enkelt, tryggt och kontrollerat sätt går tillbaka i tiden i ditt nuvarande liv och/eller tidigare liv.

Det är inte bara det tidigare livet som är viktigt för förståelsen utan också varför man valde det livet, vad som fanns innan och vilka mönster man egentligen bygger på.

Jag tror att vi börjar som människa någonstans och sedan lär av våra drifter och vår själs längtan.

I bland gör vi fel och skapar en negativ karma som måste lösas upp i ett annat liv Ibland så växer vi, lär och utvecklas i kärlek. Liv efter liv och plats efter plats.

Du kan hitta många förklaringar och lösningar på problem eller svårigheter som du har i ditt liv idag.

Tidsåtgång ca 1½ - 2 tim

Pris 600 kr