indian o örn  Pris 800 kr 

Shamansk healing ser olika ut beroende på vad du vill ha hjälp med.                                                                   

Shamansk healing erbjuder djupgående helande som kan verka på flera

nivåer - fysiskt, känslomässigt, själsligt och andligt.

Gemensamt för alla behandlingarna är att jag arbetar med ditt energifält och dina chakran

för att komma åt eventuella blockeringar eller för att rensa bort tung energi.

Ibland handlar det om att hämta tillbaka delar av själen. Vid traumatiska upplevelser

kan vi tappa kontakt med delar av vår själ. I en själsåterhämtning återknyter vi denna kontakt. m.m.

Schamansk healing är en intuitiv behandling vilket betyder att behandlaren använder sig

av sin mediala och intuitiva gåva.

Till våran hjälp har vi andliga guider och kraftdjur som har vägledning och budskap till dig.

 

En behandling kan innehålla bl.a. följande tekniker:

  • Soul Retrieval (själsåterhämtning)

  • Extraktion av tung energi och/eller projiceringar från andra                                                                               

  • Krafthämtning i form av ett Kraftdjur

  • Tidigare liv/regression

  • Karma

  • Själskontrakt
  • Vägledning                                   

Helar på alla plan: Kroppsligt, mentalt, emotionellt och andligt

Frigör tidigare rädsla, trauma, oro och andra obalanserBra mot utbrändhet, sömnlöshet och annan oro m.m

Att tänka på innan behandlingen: Ät i god tid -  minst 1 timmar innan