Feelings-Kit

Feelings Kit - Essential Oil Collection

Är du intresserad hur du ska applicera dessa oljor tag kontakt med Monica.

Produktsammanfattning
Känslors funktioner sex eterisk oljeblandningar formulerade av D. Gary Young för att främja emotionellt tillstånd och självförnyelse.

Denna samling innehåller

  • Valor
  • Harmony
  • Forgiveness
  • Inner Child
  • Release
  • Present Time.

Feeling Kollektionens historia
Inspirerad av D. Gary Young livserfarenheter,
Feelings kollektionen är designad att lyfta negativa känslor och samtidigt öppna upp för ny start.
Alla har upplevt bestående negativa intryck som har satt ärr i vårt inre själv, som hindrat vår inre självgående tillväxt och begåvning. Om man följer Feeling programmet så kan man börja vägen till självidentifiering genom att anpassa sina känslor.


Valor, Harmony, Forgiveness, Inner Child, Release, och Present Time kompletta samlingen ger grunden för emotionell hälsa.

"Negativa erfarenheter och idéer spelas in i våra hjärnor och låser in våra minnen hela våra liv. Dessa minnen sträcker sig från mild till extrem och har en stor inverkan på vår hälsa och lycka. För att bli vilka vi är avsedd att vara, vi måste ta bort dessa negativa och Omprogrammera våra tankar att göra dessa positiva idéer vår verklighet. "

Här kommer lite kort om oljorna som ingår i Feelings kollektionen.

Valor är en stärkande kombination av terapeutiska eteriska oljor som fungerar både på den fysiska och andliga aspekter av kroppen för att öka känslan av styrka, mod och självförtroende när vi råkar ut för motgångar. Känd för sina skyddande egenskaper, Valor stärker individens egna resurser. Man har också funnit att Valor hjälper kroppen själv korrigera sin balans och anpassning.

(Balanserar energier att inger mod, självförtroende och självkänsla. Valor kallas den lilla kiropraktikern och har samma frekvens som vår ryggrad).

Harmony är en blandning av eteriska oljor som befrämjar både fysisk och känslomässigt välbefinnande genom att skapa balans och harmoni i kroppens energi-centra och frigöra blockeringar i dess energiflöden. Harmony är lugnande balanserande, och upplyftande, den här blandningen gör oss öppna för nya möjligheter och bidrar till en känsla av allmänt välbefinnande samtidigt som de bidrar till att lindra stress, och frigör negativa energier.

Forgiveness är en upplyftande kombination av oljor som hjälper oss att släppa sårade och negativa känslor och förolämpningar. Bidrar också till att släppa tidigare negativa minnen samt känslomässiga hinder för att uppnå ett högre medvetande och främja viljan att gå framåt, för att förlåta och släppa det som varit.

Inner Child när vårat inre barn är missbrukat blir det en förlust från sitt inre barn eller identitet vilket skapar förvirring. Dessa avbrott i personlighet skapar problem i dom tidiga till mitten av våra vuxna år, och det kommer ofta som en medelålderskris. Denna doft stimulerar minnet och ger svar till att hjälpa att återansluta med det inre jaget eller identitet. Detta är en av de första stegen för att finna känslomässig balans.

Release hjälper till och gör det lättare att frigöra ilska, trauman och minnen som är lagrade i levern, för att skapa emotionellt välbefinnande som främjar harmoni och balans i sinnet. Letting go av negativa känslor och frustration främjar den personliga utvecklingen på ett positivt sätt.


Present Time
en doft som skapar en känsla av att vara i ögonblicket. Sjukdomar utvecklas när vi lever i det förflutna och med beklaganden. Att vara i nuet och att kunna se framåt med ett öppet sinne för nya möjligheter, är nyckeln till att utvecklas och gå framåt.